CHUYÊN MỤC Chỉ đạo, điều hành về LĐ-TB-XH

Kế hoạch tiếp nhận công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/4/2021 đến hết ngày 08/5/2021, trong giờ hành chính

Thứ 6, 9/4/2021Thông báo Bổ sung kế hoạch tiếp nhận viên chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Chỉ tiêu tiếp nhận: 02 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 04/5/2021, trong giờ hành chính.

Thứ 4, 7/4/2021


Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Ngày 07/5/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 168/BC-SLĐTBXH Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

Thứ 6, 6/11/2020Hướng dẫn tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp

Ngày 5/6/2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 654/SLĐTBXH-TTr về hướng dẫn tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp, BBT Trang thông tin điện tử đăng toàn văn văn bản này để các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh tự...

Thứ 5, 6/6/2019
Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh: Minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đơn vị nằm trong số 10 đơn vị cấp tỉnh được UBND tỉnh chấm điểm cao về chỉ số cải cách hành chính, đồng thời đứng thứ nhất toàn tỉnh về tính minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính. Sở và các đơn vị trực thuộc cũng như Phòng...

Thứ 7, 8/4/2017


Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Sơn Dương tạo việc làm cho trên 1.500 lao động

Theo báo cáo của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Sơn Dương, năm 2016, các doanh nghiệp trong Hội đạt doanh thu 1.451 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 125 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho trên 1.500 lao động với thu nhập bình quân đạt 3.800 nghìn đồng/người/tháng.

Thứ 7, 8/4/2017Tổng số: 13 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang