CHUYÊN MỤC Chỉ đạo, điều hành về LĐ-TB-XH

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hành động số 01/CTr-BCĐ ngày 26/12/2022 của Ban...

Thứ 4, 30/8/2023


Triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 08 Luật và 17 Nghị quyết. Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, triển khai...

Thứ 2, 21/8/2023
Sở Lao động -Thương binh và Xã hội triển khai tham dự Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 12/6/2023, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội triển khai tham dự Hội nghị toàn quốc đánh tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị theo hình thực trực tuyến.

Thứ 2, 12/6/2023


Chi đoàn thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ

Ngày 30/5/2023, Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức gặp mặt, tổ chức liên hoan, vui chơi cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng Sở và 03 đơn vị trực thuộc Sở.

Thứ 4, 31/5/2023


Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 1-08/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023

Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động là “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo” nhằm thực thi Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng như các chủ trương,...

Thứ 2, 29/5/2023


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 17/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Thứ 4, 17/5/2023

Tổng số: 63 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang