CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tuyên truyền về các hình thức đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chinh phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong thời gian qua, Sở Giao...

Thứ 3, 11/4/2023Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang