Tìm thấy 9 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 23/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 30/03/2017
2 16/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017 22/02/2017
3 17/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/02/2017
4 119/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định 1096/QĐ-UBND ngày 04/10/2014 về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Tuyên Quang 17/02/2017
5 282/UBND-KGVX Quyết định khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật về mắt, môi, hàm ếch, vận động, tim bẩm sinh, khiếm thính trên địa bàn tỉnh 10/02/2017
6 1787/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1056/QĐ-CT ngày 16/8/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/12/2016
7 10/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/12/2016
8 07/2016/NQ-HĐND Nghị quyết mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang 06/12/2016
9 66/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 29/07/2016