Tìm thấy 16 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 152/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 30/12/2020
2 145/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020
3 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con 12/11/2020
4 1219/UBND-KGVX Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 28/04/2020
5 15/2020/QĐ-TTg Quyết định Quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 24/04/2020
6 42/NQ-CP Nghị quyết Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 09/04/2020
7 45/2019/QH14 Luật Bộ luật Lao động 2019 20/11/2019
8 23/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 30/03/2017
9 16/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017 22/02/2017
10 17/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/02/2017
11 119/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định 1096/QĐ-UBND ngày 04/10/2014 về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Tuyên Quang 17/02/2017
12 282/UBND-KGVX Quyết định khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật về mắt, môi, hàm ếch, vận động, tim bẩm sinh, khiếm thính trên địa bàn tỉnh 10/02/2017
13 1787/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1056/QĐ-CT ngày 16/8/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/12/2016
14 10/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/12/2016
15 07/2016/NQ-HĐND Nghị quyết mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang 06/12/2016
16 66/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 29/07/2016