Tìm thấy 285 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 235/BC-SLĐTBXH Báo cáo Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 26/05/2023
2 512/SNV-TĐKT Công văn Thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023 23/05/2023
3 422/BC-SYT Báo cáo Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (Cập nhật đến 16h ngày 22/5/2023) 22/05/2023
4 2018/UBND-NC Công văn Triển khai thi hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ Bảo vệ dữ liệu cá nhân 18/05/2023
5 3017/CAT-CSGT Công văn Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT 17/05/2023
6 587/STTTT-CNTT-BCVT Công văn Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng các sản phẩm Microsoft công bố tháng 05/2023 16/05/2023
7 15/KH-SLĐTBXH Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 16/05/2023
8 1977/UBND-TC Công văn Thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở 15/05/2023
9 1945/UBND-THVX Công văn Sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 13/05/2023
10 1928/UBND-NC Công văn Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật 12/05/2023
11 1928/UBND-NC Công văn Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật 12/05/2023
12 627/QĐ-LĐTBXH Quyết định Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội 12/05/2023
13 1933/UBND-NC Công văn Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 12/05/2023
14 1933/UBND-NC Công văn Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 12/05/2023
15 1933/UBND-NC Công văn Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 12/05/2023
16 1930/UBND-NC Công văn Tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 12/05/2023
17 181/ĐC-STP Công văn ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2022 11/05/2023
18 03/CV-BCĐ Công văn Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của Ban Dân vận Trung ương về việc kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 11/05/2023
19 553/STTTT-CNTT&BCVT Công văn Tham gia Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2023 10/05/2023
20 451/QĐ-UBND Quyết định Ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang 10/05/2023
12345