Lãnh đạo Sở

Thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016 - 10:31

Cỡ chữ: A+ A-


LÃNH ĐẠO SỞ, CÁC TRƯỞNG PHÓ PHÒNG

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

 

           I- Lãnh đạo sở:

          Giám đốc: Tô Hoàng Linh

           Điện thoại cơ quan: 0273.812416

           Điện thoại di động: 0912 121 112

   

          Phó Giám đốc: Mai Thị Thanh Bình

           Điện thoại cơ quan: 0273.818568

           Điện thoại di động: 0982.081.999

              

          Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Hùng

           Điện thoại cơ quan: 0273.822799

           Điện thoại di động: 0982.159.958

 

           Phó Giám đốc: Hoàng Quốc Cường

           Điện thoại cơ quan: 0273.812416

           Điện thoại di động: 0912.978.969

        
          
        II-  Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở:

 

 

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 51.163 views

Xem tin theo ngày:   / /