Lãnh đạo Sở

Thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016 - 10:31

Cỡ chữ: A+ A-


LÃNH ĐẠO SỞ, CÁC TRƯỞNG PHÓ PHÒNG

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

 

 

           I- Lãnh đạo sở:

 

           Giám đốc: Hứa Minh Dịch

           Điện thoại cơ quan: 0273.817359

           Điện thoại di động: 0988.846.505     

           Email: tqdich60@gmail.com

  

           Phó Giám đốc: Lê Văn Háu

           Điện thoại cơ quan: 0273.812416

           Điện thoại di động: 0912.477.209

           Email: lehau201259@gmail.com

 

           Phó Giám đốc: Lê Ngọc Sơn

           Điện thoại cơ quan: 0273.822799

           Điện thoại di động: 0912.273.665

           Email: Lejomax@gmail.com

 

           Phó Giám đốc: Phạm Kim Vân

           Điện thoại cơ quan: 0273.818568

           Điện thoại di động: 0915.159.568

           Email: phamkimvantq@gmail.com
        II-  Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở:

1. Đ/c Hứa Minh Dịch – Tỉnh Ủy viên – Giám đốc Sở

Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành hoạt động chung của sở; chịu trách nhiệm:

          - Phân công các Phó Giám đốc giúp giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của sở; ký các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan cấp trên và các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở; ủy quyền các Phó Giám đốc sở ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

          - Phụ trách các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức, người lao động của sở; chính sách người có công; công tác kế hoạch, tài chính; công tác pháp chế.

          - Phụ trách, chỉ đạo các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Người có công. Là Chủ tịch Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh, Hội đồng lương, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của cơ quan; là chủ tài khoản của cơ quan.

2. Đ/c Lê Văn Háu, Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc sở phụ trách, chỉ đạo:

          - Cc lĩnh vực: Lao động, tiền lương, việc làm, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; ký các văn bản của sở thuộc lĩnh vực phụ trách;

          - Phòng Lao động - Việc làm, phòng Dạy nghề, Văn phòng sở; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Tuyên Quang; công tác tự vệ của cơ quan.

          - Được uỷ quyền là chủ tài khoản thứ hai của cơ quan và điều hành các hoạt động của sở khi Giám đốc đi vắng (trong trường hợp cả Giám đốc và Phó Giám đốc Lê Văn Háu đi vắng thì Giám đốc phân công một trong các Phó Giám đốc còn lại điều hành).      

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.


3. Đ/c Lê Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc sở phụ trách, chỉ đạo:

          - Các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn lao động, thanh tra, cải cách hành chính; ký các văn bản của sở thuộc lĩnh vực phụ trách;

          - Phòng Bảo trợ xã hội - Phòng, chống tệ nạn xã hội, Thanh tra sở, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

4. Đ/c Phạm Kim Vân, Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc sở phụ trách, chỉ đạo:

          - Các lĩnh vực: Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; ký các văn bản của sở thuộc lĩnh vực phụ trách;

          - Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bình đẳng giới; Quỹ Bảo trợ trẻ em;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

          Ngoài các nhiệm vụ được phân công trên, Giám đốc, các Phó Giám đốc theo lĩnh vực phân công phụ trách chỉ đạo việc thực hiện các dịch vụ công, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, quản lý hội và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với phòng cấp huyện, công chức cấp xã.


(Trích Thông báo số 40/TB-SLĐTBXH ngày 10/1/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 33.025 views

Xem tin theo ngày:   / /