Đơn vị trực thuộc

Thứ Ba, ngày 3 tháng 9 năm 2013 - 13:52

Cỡ chữ: A+ A-


 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

   

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Ngõ 170, đường Phạm Văn Đồng, tổ 19,

Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang

 

                      Giám đốc: Tống Ngọc Khánh

                      Điện thoại 0273.822.215

                      Điện thoại di động: 0912.099.488

 

                      Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Chính
                      Điện thoại cơ quan: 0273.822.215

                      Điện thoại di động: 0912.398.999


     1. Chức năng

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang  là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng; có chức năng tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc làm, dạy nghề; các chính sách liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động; chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
     2. Nhiệm vụ:

a) Hoạt động tư vấn, bao gồm:

- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

- Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

- Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động;

b) Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

- Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

- Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

- Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

- Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

c) Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

đ) Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

e) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

f) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

g) Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

h) Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

Phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang

 

                       Giám đốc: Nguyễn Thế Long

                       Điện thoại cơ quan: 0273.872.564

                       Điện thoại di động: 0915.475.069

 

                       Phó Giám đốc: Lê Thị Thu Thủy

   Điện thoại cơ quan: 0273.872.564

                       Điện thoại di động: 0914.446.465


1.     Chức năng:

Có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; các cụ già cô đơn không nơi nương tựa; người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, người tâm thần mãn tính không có nguồn thu nhập, không có nơi nương tựa; các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; nạn nhân bạo lực gia đình.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý toàn diện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng:

+ Trẻ mồ côi bị mất nguồn nuôi dưỡng, không có nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Người cao tuổi cô đơn không có nguồn thu nhập, không có nơi nương tựa. 

+ Người tàn tật nặng không còn khả năng lao động hoặc không còn khả năng tự phục vụ, không có nguồn thu nhập, không có nơi nương tựa.

+ Các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp: Trẻ em bị bỏ rơi; Nạn nhân của bạo lực gia đình; Nạn nhân bị xâm hại tình dục; Nạn nhân bị buôn bán; Nạn nhân bị cưỡng bức lao động; Đối tượng lang thang cơ nhỡ trong thời gian chờ phân loại để đưa về địa phương nơi cư trú.

+ Những đối tượng khác không thuộc đối tượng quy định trên đây, nhưng không có điều kiện sống tại gia đình và có nhu cầu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí (đối tượng tự nguyện).

- Tổ chức các hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng.

- Chủ trì với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp các đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách.

- Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi Trung tâm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.


 

TRUNG TÂM CHỮA BỆNH – GIÁO DỤC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI

1. Chức năng:   

Có chức năng tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy.

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chăm sóc tư vấn cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy (kể cả đối tượng tự nguyện) theo quy trình quy định.

          - Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; theo dõi đánh giá quá trình học tập, rèn luyện, phục hồi hành vi, nhân cách đối với người sau cai nghiện tại Trung tâm.

          - Tổ chức dạy văn hóa, xóa mù chữ và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho đối tượng, để thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

          - Tổ chức tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ người cai nghiện, phòng chống tái nghiện và các dịch bệnh khác; thông tin tuyên truyền, giáo dục và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; theo dõi, đánh giá quá trình học tập, rèn luyện phục hồi hành vi, nhân cách đối với người cai nghiện.

          - Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, lao động sản xuất, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp để đối tượng tự tìm việc làm và tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội.

          - Thực hiện các dự án về việc làm, xóa đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho đối tượng.

          - Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Trung tâm và khu vực nơi đóng trụ sở của Trung tâm; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của Trung tâm.


 

QŨY BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH TUYÊN QUANG

Giám đốc: Phạm Kim Vân
Điện thoại cơ quan: 0236.3825948
Điện thoại di động: 0913.403.699


1. Chức năng:

 

Quỹ Bảo trợ trẻ em (sau đây gọi tắt là Quỹ) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, có chức năng vận động các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để góp phần thực hiện mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, xây dựng trình Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ về các chương trình, dự án vận động nhằm bảo tồn và tăng trưởng Quỹ.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền vận động đóng góp của các tổ chức kinh tế - xã hội, đoàn thể nhân dân, các cá nhân trong và ngoài nước để khai thác nguồn thu; quản lý và hướng dẫn sử dụng Quỹ đúng mục đích góp phần thức hiện các mục tiêu, chương trình hành động vì trẻ em có hiệu quả.

- Tổ chức triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch tài trợ đã được Hội đồng Bảo trợ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Quỹ trong từng thời gian; 6 tháng, hàng năm và thực hiện việc quản lý về chế độ thu chi Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các hoạt động của Quỹ.

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các huyện thị và cơ sở triển khai xây dựng quản lý sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em đúng mục đích.

 

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 29.107 views

Xem tin theo ngày:   / /