Phòng ban trực thuộc

Thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2012 - 01:03

Cỡ chữ: A+ A-


1. VĂN PHÒNG

 

Chánh Văn phòng: Phạm Minh Tuấn

           Điện thoại cơ quan: 0273.822.372

           Điện thoại di động: 0974.499.963

           Email: phamminhtuantbxhtq@gmail.com

  

            Phó Chánh Văn phòng: Trịnh Thúy Ngân

            Điện thoại cơ quan: 0273.813.838

            Điện thoại di động: 0912.952.599

            Email: thuyngannhi83@gmail.com 

            Thư ký Hội đồng trọng tài tỉnh: Lê Thiệu Tân

            Điện thoại cơ quan: 0273.813.838

            Điện thoại di động: 0916.844.070

            Email: Newsky1972@gmail.com


2. PHÒNG LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM:

 

          Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

          Điện thoại cơ quan: 0273.822.342 

          Điện thoại di động: 0914.518.738

          Email: dungldvltq@gmail.com

           Phó Trưởng phòng: Đinh Văn Nhật
           Điện thoại cơ quan: 0273.822.342 
           Điện thoại di động: 0915.944.081
           Email: nhatldvltq@gmail.com


3. PHÒNG DẠY NGHỀ:

  

           Trưởng phòng: Lý Thị Hải Hiền

           Điện thoại cơ quan: 0273.818.276

           Điện thoại di động: 0912.106.718

           Email: haihientq@gmail.com

 

           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sảo
           Điện thoại cơ quan: 0273.818.276

           Điện thoại di động: 0944.069.862        

           Email: phongdaynghetq@gmail.com
 


4. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

 
           Trưởng phòng: Nguyễn Anh Công 
           Điện thoại cơ quan: 0273.812.417
           Điện thoại di động: 0985.299.339
           Email: homthu.phongncctq@gmail.com

 
           Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Lan Anh
           Điện thoại cơ quan: 0273.812.417
           Điện thoại di động: 0696.913.299
           Email: homthu.phongncctq.lananh@gmail.com


  5. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI:

 

           Trưởng phòng: Bàn Chí Thanh

           Điện thoại cơ quan: 0273.810.170

           Điện thoại di động: 0912.723.458

           Email: thanhchitq75@gmail.com   

              

 Phó Trưởng phòng: Tô Trí Tuệ

           Điện thoại cơ quan: 0273.810.170

           Điện thoại di động: 0982.433.568

           Email: phongbaotroxahoitq@gmail.com 

 


  6. PHÒNG BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM, BÌNH ĐẲNG GIỚI:

           Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Huyền
            Điện thoại cơ quan: 0273.815.818
            Điện thoại di động: 0983.022.175
            Email: huyenldvl@gmail.com         

           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lệ Minh

           Điện thoại cơ quan: 0273.815.818
           Điện thoại di động: 0916.630.629
           Email: phongbaovetreemtq@gmail.com

 


7. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

           Trưởng phòng: Lê Thị Thu Hương

           Điện thoại cơ quan: 0273.823.811

           Điện thoại di động: 0915.480.346

           Email: phongkhtctq@gmail.com

 

           Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thơm

           Điện thoại cơ quan: 0273.823.811

           Điện thoại di động: 0984.250.209

           Email: tranthomgtvltq@gmail.com

             


8. THANH TRA SỞ

 

           Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Kính
           Điện thoại cơ quan: 0273.817.358
           Điện thoại di động: 0912.835.336 
           Email: Kinhldtbxhtuyenquang@gmail.com

           
           Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Tiến Diễm

           Điện thoại cơ quan: 0273.817.358

           Điện thoại di động: 0914.942.714

           Email: nguyendiem.sldtq@gmail.com

 

 

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 8.417 views

Xem tin theo ngày:   / /