Nhập cụm từ tìm kiếm:

  1. Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
  2. Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
  3. Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần
  4. Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra
  5. Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
  6. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác
  7. Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
  8. Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
  9. Thủ tục giám định vết thương còn sót
  10. Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Tổng số: 39 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của Sở LĐTBXH.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG