Mô tả văn bản: Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

....................................................................

Ngày kết thúc: 5/4/2017

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG