CHUYÊN MỤC Chỉ đạo, điều hành về LĐ-TB-XH
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 12/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 18/5/2022


Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2022 và Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí...

Ngày 10-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành...

Thứ 4, 11/5/2022
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2022-2024

Ngày 31/3/2022, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2024.

Thứ 4, 6/4/2022


Sôi động Phiên Giao dịch việc làm huyện Lâm Bình năm 2022

Ngày 4-4, tại trường THPT Lâm Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Lâm Bình và Tỉnh đoàn tổ chức Phiên Giao dịch việc làm huyện Lâm Bình năm 2022. Phiên Giao dịch đã thu hút gần 1.000 người lao động, học sinh các xã, thị trấn trên địa bàn...

Thứ 3, 5/4/2022
Tổng số: 33 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang