CHUYÊN MỤC Chỉ đạo, điều hành về LĐ-TB-XH
Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020

TB Kế hoạch tiếp nhận công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 6, 16/7/2021


Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020

V/v thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 3, 6/7/2021
Kết quả kiểm tra, sát hạch tiệp nhận viên chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả kiểm tra, sát hoạch tiếp nhận viên chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 4, 19/5/2021


Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức lần 2

Kế hoạch tiếp nhận viên chức lần 2 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 5, 13/5/2021
Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang