Số - ký hiệu: 02/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành: 28/02/2023
Thể loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Giảm nghèo Ngày đăng: 16/03/2023
Trích yếu: Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 199/CV-VPQGGN Công văn Công văn Về việc đôn đốc cung cấp dữ liệu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. 13/04/2023
2 02/2023/TT-BLĐTBXH Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 12/04/2023
3 01/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 28/02/2023
4 15/2020/QĐ-TTg Quyết định Quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 24/04/2020
5 42/NQ-CP Nghị quyết Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 09/04/2020
6 66/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 29/07/2016