Số - ký hiệu: 01/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành: 28/02/2023
Thể loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Giảm nghèo Ngày đăng: 16/03/2023
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực