Số - ký hiệu: 68/2022/QH15 Ngày ban hành: 10/11/2022
Thể loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 12/03/2023
Trích yếu: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 02/2019/TT-BNV Quyết định Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. 24/01/2029
2 2493/CV-TU Công văn Dề xuất vấn đề cần trình xin ý kiến Bộ chính trị, Ban Bí thư năm 2024 và xây dựng chương trình công tác năm 2024 của BTV Tỉnh ủy. 04/10/2023
3 231/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 03/10/2023
4 4822/UBND-NC Công văn một số công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" 29/09/2023
5 4817/UBND-THVX kết luận Chủ động phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh 29/09/2023
6 6521/CAT-TM Công văn V/v khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ và nhu cầu đối với Trung tâm dữ liệu quốc gia 29/09/2023
7 73/2023/NĐ-CP Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì trách nhiệm chung. 29/09/2023
8 03/UBND-TBCĐ Quyết định Chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng 28/09/2023
9 03/UBND-TBCD Công văn Chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng 28/09/2023
10 4788/UBND-NC Công văn giao điều hành hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/09/2023
11 4778/UBND-THCBKS Công văn Về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023 27/09/2023
12 113/TB-UBND kết luận Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2023 26/09/2023
13 4733/UBND-KT Quyết định thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 25/09/2023
14 1335/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn Báo cáo kết quả tổng hợp đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình năm 2024 24/09/2023
15 206/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 09/2023) 22/09/2023
16 1009/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông mới ban hành trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 11/09/2023
17 254/KH-STNMT Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định về bảo vệ môi trường với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường - Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” 08/09/2023
18 199-KH/UBND Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 29/08/2023
19 965/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 29/08/2023
20 965/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 29/08/2023