Số - ký hiệu: 10/2022/QH15 Ngày ban hành: 10/11/2022
Thể loại văn bản: Luật Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 12/03/2023
Trích yếu: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 424/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang 24/04/2024
2 425/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phầm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 24/04/2024
3 388/QĐ-UBND Quyết định Công bố quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 17/04/2024
4 389/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 17/04/2024
5 382/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố 14 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang 16/04/2024
6 367/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 11/04/2024
7 356/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang 11/04/2024
8 363/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang 10/04/2024
9 361/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục 56 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 09/04/2024
10 344/QĐ-UBND Quyết định Công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 06/04/2024
11 346/QĐ-UBND Quyết định Công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 06/04/2024
12 692/STNMT-BVMT Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 03/04/2024
13 332/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 02/04/2024
14 283/QĐ-UBND Quyết định Công bố danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 27/03/2024
15 04-NQ/HĐND Nghị quyết Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 27/03/2024
16 08/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2030 27/03/2024
17 16/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc tán thành chủ trương nhập xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn thuộc huyện Sơn Dương 27/03/2024
18 06/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 03 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 27/03/2024
19 11/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 27/03/2024
20 265/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang 26/03/2024