Số - ký hiệu: 145/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/12/2020
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Lao động, việc làm Ngày đăng: 02/02/2021
Trích yếu: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1323/UBND-THVX Công văn thực hiện các giải giáp đảm bảo tỉ lệ BHXH,BHYT năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 03/04/2023
2 343/QĐ-LĐTBXH Quyết định công bố các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước cửa Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. 30/03/2023
3 317-KH/TU Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban bí thư về tằng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. 16/03/2023
4 57/BC-LĐTBXH Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 03/03/2023
5 549/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 17/05/2022
6 523/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Việc làm, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 11/05/2022
7 12/2022/QĐ-UBND Quyết định Quy định tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (năm 2021) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 04/05/2022
8 152/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 30/12/2020
9 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con 12/11/2020
10 1219/UBND-KGVX Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 28/04/2020
11 45/2019/QH14 Luật Bộ luật Lao động 2019 20/11/2019
12 119/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định 1096/QĐ-UBND ngày 04/10/2014 về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Tuyên Quang 17/02/2017
13 07/2016/NQ-HĐND Nghị quyết mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang 06/12/2016