Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022 - 10:42

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 12/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên QuangFile đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 32 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /