Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở

Thứ Tư, ngày 17 tháng 11 năm 2021 - 15:16

Cỡ chữ: A+ A-


       Căn cứ Đề án số 02/ĐA-TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 13/11/2021 Đoàn viên Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham gia các hoạt động với nhân dân tại xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa.

                        

          Nhằm tiếp tục học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức và thực hiện phong cách dân vận "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên chi đoàn đã tham gia lao động, vệ sinh môi trường, thu gom rác, trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại thôn Tụ, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa.

           

Ảnh: Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia trồng hoa tại  tuyến đường hoa xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa

       Cũng trong ngày 13/11/2021, Chi đoàn Sở đã phối hợp với Chi đoàn Thôn Tụ, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa tặng 01 xuất quà cho hộ gia đình bà Lương Thị Cận - thuộc đối tượng hộ nghèo của thôn. Suất quà trị giá 600.000 đồng (Trong đó tiền mặt: 500.000 đồng.

             

Ảnh: Tặng quà gia đình bà Lương Thị Cận, thôn Tụ, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

       Thông qua các hoạt động tại cơ sở giúp đoàn viên Chi đoàn nâng cao nhận thức về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; chia sẻ, đồng cảm, cổ vũ và động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Bên cạnh đó còn giúp cho đoàn viên Chi đoàn nắm bắt tình hình cơ sở; rèn luyện về phương pháp, kỹ năng vận động quần chúng, tiếp xúc và đối thoại với nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo sát thực, hiệu quả.

Xem tin theo ngày:   / /