Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng tết năm 2023 (Phần dành cho UBND huyện, BQL các khu công nghiệp tỉnh)

Thứ Ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022 - 14:45

Cỡ chữ: A+ A-File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 12 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /